Boka

Bokning

Fyll i formuläret längst ner på sidan så får vi veta vilka dagar som ni önskar boka. Vi kommer att kontakta er angående era önskemål


Aktuell prislista


Kolla här för lediga tider


Bokningsvillkor

Privatpersoner betalar hyran med swish i förskott 1230537365

Företag kan betala mot faktura.

Efter bokningssamtalet erhålls nedanstående ordningsregler vilka skall kvitteras varpå bokningen bekräftas.

OBS! Bokningen är inte giltig förrän bokningsbekräftelse erhållits.


Avbokning ska ske senast 7 dagar innan hyrestillfället. Är det mindre än 7 dagar kvar återbetalas halva hyresbeloppet.


Ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

 • Hyresgästen har ansvar för att gäster och samtliga som uppehåller sig i lokalen visar god ordning, sundhet och gott skick och inte orsakar störningar för grannar.
 • Det är inte tillåtet att medföra eller bruka alkohol och droger. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 • Lokalen uthyres i befintligt skick.
 • Denna hyresupplåtelse får inte överlåtas på annan.
 • Det ankommer på hyrestagaren att tillse att nödutgångar inte är spärrade.
 • Hyrestagaren svarar för att ordning upprätthålles. Föreningens företrädare äger rätt till tillträde under hyrestiden för kontroll av att dessa ordningsregler efterlevs.
 • Hyrestagaren svarar även för ordning utanför lokalens entréer.
 • Rökförbud gäller i hela lokalen. Släng inte cigarettfimpar på backen. Rökning sker på anvisad plats.
 • Marschaller får inte ställas på entrén eller i närhet till byggnaden. Släck och ta med er alla marschaller hem.
 • Husdjur är inte tillåtna i lokalen.
 • Ingen öppen eld eller levande ljus i lokalen. Det finns el-ljus att låna.
 • Lämna inte mat i kylen utan att kolla med vaktmästaren först.
 • När ni lämnar lokalen så släck alla lampor och utrustning, stäng balkongdörr, lås dörr till stolsförråd samt lås ytterdörren med att trycka på knappen längst ner till vänster på kodlåset.
 • Avbokning mindre än 7 dagar innan hyra debiteras med 50% av hyresbeloppet
 • Brandskyddsregler ska följas.
 • Bilar ställs uppe på parkeringen. Inga bilar framför entrén eller runt garaget. Vid av och pålastning kan man köra ner bilen framför antrén och sen ställa upp den på parkeringen. Personer med funktionsvariation och godkänt parkeringstillstånd kan stå vid entrén.


Det ankommer på hyrestagaren att kontrollera och anmäla om inredning eller lösöre tillhörande
lokalen är skadat eller saknas innan det och lokalen tas i anspråk eller om hyresgästen anser att
tidigare städning är undermålig. Om hyresgästen inte anmäler skada på lokal eller lösöre innan
lokalen tas i anspråk presumeras lokalen vara i oskadat skick när uthyrningen påbörjas.
Kostnad för skada på byggnad och inredning som uppstår under hyrestiden skall ersättas av
hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att omedelbart informera uthyraren om skador eller brister i lokalen
eller på inventarier. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick.
Oaktsamt bruk är inte tillåtet och uppkommen skada ska ersättas.


IOGT-NTO 215 Höga Nord ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under
uthyrningstiden, inte heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.